Elnätsvillkoren

Elnätsvillkoren NÄT 2012K (rev2)

De nya allmänna avtalsvillkoren börjar tillämpas den 1 april 2019.

Följande förändringar har skett:

Den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts. Bestämmelsen har upphävts eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

Villkoren i sin helhet hittar du här.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB