Checklista vid elavbrott

Det går ofta att undersöka vad som orsakat felet genom att titta i elcentralen.

Lyser displayen på elmätaren?

  • Indikerar mätarens display att alla faser finns? (L1, L2, L3)
  • Om mätarens faser lyser så har du troligtvis el till din anläggning och felet finns sannolikt efter elmätaren, det vill säga i din egen elanläggning eller utrustning.
  • Om någon av faserna har slocknat finns det troligen ett fel. Kontrollera då dina egna säkringar.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen så finns det ett fel i din anläggning.

Kan huvudströmbrytaren ha slagit ifrån?

Kontrollera att strömbrytaren är i tillslaget läge.

Kan en säkring ha löst ut?

  • Har du automatsäkringar så kan någon av dessa behöva slås på.
  • Har du porslinssäkringar kan du kontrollera om någon säkring löst ut eller ser ut att vara trasig.
  • Byt gärna ut alla säkringar mot nya eller byt plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad.

Se filmen

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB