Timpris

Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff har fått  en ny elmätare som ger dig möjlighet att styra din elanvändning till timmar på dygnet då priset är som lägst. När du väljer vårt avtal Timpris läser elmätaren av förbrukningen hos dig varje timme, i stället för en gång per månad.  

Vad är skillnad mellan rörligt pris och timpris? 

Ett avtal med rörligt pris innebär att du betalar ett genomsnittspris för hela månaden. När du har ett avtal som baseras på timpris mäts din elanvändning per timme, och prissätts med elpriset för samma timme. 

Kan du sänka din elkostnad med timmätning?

Om du väljer avtalet Timpris behöver du hålla god koll på när du använder din el och styra elanvändningen till timmar med lågt elpris för att kunna sänka dina elkostnader. Om din elanvändning däremot är hög under timmar med högt elpris kan resultatet bli en högre elkostnad.

Vilka delar består Timpriset av?

Timpris (det vill säga rörligt timdebiterat pris) består av vad elen kostar varje timme på elbörsen NordPool multiplicerat med förbrukad el per timme. Utöver det tillkommer elhandlarens påslag samt de avgifter som elhandelsbolaget betalar för bland annat balanskostnad, avgift till Nordpool, avgift till Svenska kraftnät, avgift till eSett.  Moms tillkommer på dessa kostnader.

Vill du läsa mer om vilka avgifter och kostnader det gäller, besök Svenska Kraftnäts webbsida

När går avtalet igång?

Avtalet är ett rörligt avtal fram tills nätbolaget har ställt om sin rapportering och skickar timvärden till oss. Nätbolaget har 3 månader på sig att göra ändringen. Vi kommer att informera dig när vi fått bekräftelse från nätbolaget att det är gjort.

Är du intresserad av att teckna Timpris?

Kontakta oss på Kundservice 0771-98 70 00 (vardagar 08-16).

5 Fakta om Timpriser

1. Elen är ofta billigare på natten och ibland även på helger. Då används mindre el används både i hemmen och i industrin. Men det kan förekomma billiga timmar på dagen och dyra timmar på natten också.

2. Ger möjlighet att påverka elkostnaden för aktiva kunder. Genom att använda elen under de timmar på dygnet när elen är som billigast minskar kostnaden, även om förbrukningen är lika hög.

3.  Passar kunder som vill följa marknadens svängningar. Och vars hushåll klarar av svängningar i elkostnaden.

4. Ger överblick. Är du intresserad eller har behov kan du följa elpriset dag för dag. Du får på så sätt överblick och slipper överraskningar när månaden tar slut.

5. Kräver en särskild mätare. För att kunna ha timbaserat rörligt pris behöver du en mätare som mäter per timme, vilket ditt elnätsbolag säkerställer. Det kan ta upp till tre månader innan ditt elnätsbolag ställt om din elmätare så att din elleverantör kan fakturera efter din unika timanvändning. Hos oss (VB Energi) har alla kunder en smart elmätare och därmed kan man teckna ett Timmätt Rörligt avtal.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB