Rörligt pris

Ett rörligt elpris innebär att priset varierar månad för månad– ibland blir priset lågt, och ibland blir det högre. Vårt rörliga elpris baseras på vårt inköpspris av el varje månad. Vårt inköpspris bildas av Nord Pools prissättning timme för timme i det elområde din anläggning befinner sig i, sammanvägt med förbrukningsmönstret hos våra kunder.

Tiden för ditt elavtal gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid.

De komponenter som ingår är:

  • Månadsmedelpris
  • Balansansvarsavgift
  • Förbrukningsenergiavgift (Svk)
  • Profilkostnad
  • Elcertifikat
  • Effektreservavgift
  • Vårt påslag
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB