Rörligt pris

Ett rörligt elpris innebär att priset varierar – ibland blir priset lågt, men ibland skjuter i höjden. Det rörliga elpriset består av vårt inköpspris per månad plus påslag. Vårt inköpspris bildas av Nord Pools prissättning timme för timme i det elområde din anläggning befinner sig i, sammanvägt med förbrukningsmönstret hos våra kunder. I inköpspriset ingår även avgift för elcertifikat. 

Tiden för ditt elavtal gäller tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid.

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning