Fast pris

Med fast pris har du samma pris under hela avtalsperioden och är skyddad mot eventuella pristoppar. Hos oss kan du teckna fast elavtal på 1 år, 18 månader, 3 år eller 5 år. 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB