Avtalsmix 50/50

Svårt att välja mellan fast eller rörligt elavtal? Ta båda! I vår Avtalsmix 50/50 
innebär det att du får fast elavtal på hälften av din elförbrukning och rörligt 
elavtal på den andra halvan. Tryggt och lite äventyrligt på samma gång! Avtalsmix 50/50 kan du teckna på 1 år.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB