Miljövarudeklarerad el

Att arbeta för en förbättrad miljö är en av dagens stora utmaningar. Vi har genom vår verksamhet alltid arbetat med ett starkt enganemang för miljön. Vi erbjuder våra kunder miljövarudeklarerad el, vattenkraft (EPD-el = Environmental Product Declaration).

Vad är miljövarudeklarerad el?

Miljövarudeklarerad el är en form av elproduktion med stort tänk för miljön. För att få kalla det Miljövarudeklarerad el skall det finnas en produktionsgaranti som beskriver hur produktionen har gått till, en så kallad llivscykelanalys. Den beskriver elens miljöpåverkan "från vaggan till graven" - från bränlseproduktion, byggande, drift och underhåll - till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Vad innebär det för mig som elkund?

Väljer du Miljövarudeklarerad el så bidrar du till att fossila bränslen allt mer tvingas bort från produktionen. Med Miljövarudeklarerad el tar både vi och du som elkund hos oss ansvar för den förändringen.

Du betalar 7 öre/kWh (8,75 öre/kWh inkl moms) extra för Miljövarudeklarerad el

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB