Hur vi behandlar dina personuppgifter

VB Elförsäljning behandlar personuppgifter som lämnas på denna sida för att teckna eller avsluta de el- och nätavtal som begärs. För att detta ska vara möjligt kommer de uppgifter som lämnas här även att behandlas av VB Energi som är personuppgiftsbiträde (företag som behandlar informationen för vår räkning) och de elnätsbolag som är relevanta för de uppgivna adresserna. Genom att lämna dina uppgifter här kan du även komma att nås av information och marknadsföring från VB Elförsäljning, denna behandling har VB Energi berättigade intresse som grund. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta vår kundservice på 0771-98 70 00 eller logga in på Mina sidor och meddela det. Uppgifter som samlas in sparas under tiden då du har ett aktivt elavtal med oss och därefter 12 månader.

För mer information om hur VB Energi behandlar personuppgifter och hur man kan åberopa sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, VB Energis Integritetspolicy.

Dataskyddskoordinator för VB Energi kan nås via dpc@vbenergi.se eller telefon 0240-876 00. Frågor rörande VB Energis personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB