Höga elpriser på sensommaren

Den senaste veckan har priserna på den europeiska elmarknaden nått höga nivåer.

I skrivande stund är en av de viktigaste orsakerna till de höga priserna låg vindkraftsproduktion. 

Här förklaras läget av vår bransorganisation Energiföretagen

Spotpriset augusti

2021

2020

Elområde 1, Norra Sverige 58,81 öre/kWh 18,05 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 58,81 öre/kWh 18,05 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 67,11 öre/kWh 34,71 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 85,53 öre/kWh 41,66 öre/kWh
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB