Höga elpriser

Den senaste tiden har priserna på den europeiska elmarknaden nått höga nivåer.

I skrivande stund är en av de viktigaste orsakerna till de höga priserna låg vindkraftsproduktion. 

Spotpriset november

2021

2020

Elområde 1, Norra Sverige 43,90 öre/kWh 6,61 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 43,90 öre/kWh 6,61 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 83,50 öre/kWh 24,13 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 112,60 öre/kWh 35,35 öre/kWh
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB