Vad krävs om jag vill sälja min överskottsel?

Vad krävs om jag vill sälja min överskottsel?

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till VB Elförsäljning. Förutsättningen är att du klassas som mikroproducent. Mikroproducent är du om du har en huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kWp (motsvarar mer än 200 kvadratmeter solcellspaneler). Innan du kan börja sälja överskottsel måste ditt nätbolag utföra mätarbyte. Det ska göras inom 3 månader efter att anmälan (denna anmälan gör vi åt dig) har skickats in om att installationen är färdig.