Vad betyder kWp?

Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowatt peak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.