Vad behöver jag anmäla till mitt el- och nätbolag?

Vad behöver jag anmäla till mitt el- och nätbolag?

Till elhandelsbolaget behöver du inte anmäla någonting, om du inte vill teckna ett avtal om att sälja överskottsel till dem. Till nätbolaget ska en föranmälan skickas innan installationen och en färdiganmälan efter installationen. När du köper solceller från VB Elförsäljning tar vi hand om dessa anmälningar.