Skiner solen tillräckligt i Sverige?

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.