Producerar solceller även under strömavbrott?

Producerar solceller el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen. Produktionen går ner men fortsätter ändå att producera när ljuset når panelerna. Är panelerna täckta av snö så producerar de inget alls. Sett till hela året är denna tid begränsad då det ändå är bra produktion mellan mars till oktober.