Kan man lagra el som man inte använder?

Kan man lagra el som inte används?

Nej, solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas till VB Elförsäljning som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.