Hur mycket energi genererar solceller?

Hur mycket energi genererar solceller?

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. VB Energis paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 17 %. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.