Hur mycket energi genererar solceller?

Hur mycket energi genererar solceller?

Ett solcellssystem omvandlar en del av den inkommande solenergin till elektricitet. VB Energis solcellspaket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 21 procent. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.