VB Energi har uppnått målet att leverera fossilfri fjärrvärme i samtliga fyra fjärrvärmenät 2020

2021-03-03

VB Energi har varit aktiva med att stötta regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige där en färdplan för fossilfri uppvärmning är en av de 22 olika branscher där fjärrvärmeproduktion är en del som skall bli fossilfri och klimatpositiv.

image.pngVi har följt vår plan med framgång! De olika fjärrvärmenäten är nu helt fossilfria. Vi har åstadkommit detta genom att ta tillvara på de olika rådande förutsättningar i varje fjärrvärmenät samt nära samverkan med olika industrier i respektive område, berättar Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

VB Energi har välutbyggda och effektiva fjärrvärmenät som kan ta vara på och cirkulera resurser som annars skulle gå förlorade. Sedan länge har process- och fjärrvärme med låg miljöpåverkan levererats där värmen kommer från biobränslen eller som återvunnen energi. I varje fjärrvärmenät har man utnyttjat de lokala förutsättningar som finns. 

I Grängesberg produceras fjärrvärmen med biobränslen från våra närliggande skogar och vegetabilisk bioolja. Den tidigare torvinblandningen i bränslet i Fagersta är ersatt av svaveldosering för att upprätthålla optimal förbränning. I Fagersta har det även investerats i en ny pelletspanna där träpelletsen levereras från fabriken i Norberg. Fabriken i sin tur levererar spillvärme till invånarna i Norberg. Nära samarbeten med industrier ger spillvärme som tas tillvara i fjärrvärmenätet. Ludvikas värmeproduktion baseras i huvudsak på lokalt biobränsle i form av returträ samt från biprodukter från närliggande sågverk.

Samtliga spets- och reservpannor är konverterade till biooljedrift för att säkerställa att fossila bränslen inte behövs även när det är riktigt kallt.

image.pngVårt nära samarbete med lokala industrier och företag har varit en framgångsfaktor i vårt arbete mot fossilfri fjärrvärmeproduktion. Det är en win-win för alla parter och för miljön, avslutar Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

För mer information kontakta:

Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi

Tel: 0240-876 27

20180307-IMG_3747.jpg