Västerbergslagens Elnät AB verkställer utbetalningen av Regeringens elpriskompensation med start i april

2022-04-01

Västerbergslagens Elnät AB verkställer utbetalningen av Regeringens elpriskompensation med start i april

Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) har fått i uppdrag från Regeringen att administrera elpriskompensationen. Ca 12 000 av VB Elnäts hushållskunder är berättigade till kompensationen

Riksdagen har beslutat om en elpriskompensation till hushållskunder med anledning av exceptionellt höga elpriser under december 2021 - februari 2022. VB Elnät har som elnätsbolag fått uppgiften att administrera elpriskompensationen. Kompensationen kommer att betalas ut efter en ersättningstrappa som startar på 700 kWh elanvändning per månad.

image.pngDet är regeringen som har tagit fram förslaget om hur stödet utformas och vilka som omfattas. I vårt nätområde är ca 12 000 hushållskunder berättigade till kompensationen, berättar Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad.

De berörda kunderna behöver inte ansöka om ersättningen utan kommer automatiskt att krediteras på sin elnätsfaktura. De allra flesta kunder (99%) får sin kreditering på mars månads faktura, som skickas ut i början på april.

image.pngKompensationen ska nå kunderna innan årets slut men vi har valt att vidareförmedla elpriskompensationen genom kreditering på elnätsfaktura för att tillgodogöra kunderna ersättningen på ett snabbt och effektivt sätt, tillägger Magdalena Gustafsson.

De berörda kunder som har flyttat någon gång sedan december 2021 kommer erhålla kompensationen något senare. Det rör sig om en mindre andel kunder och administrering av kompensationen kommer i dessa fall ske manuellt.

image.pngFör att vi ska kunna hantera kompensationen till kunder som har flyttat behöver vi säkerställa att vi har alla uppgifter. Det gör att dessa ärenden tar något längre tid, berättar Magdalena Gustafsson.

Regeringen har lagt fram ytterligare förslag om en modifierad och förlängd elpriskompensation även för mars månad.

image.pngMen det är än så länge ett förslag och behöver bland annat beslutas av Riksdagen innan den kan betalas ut via elnätbolaget, tillägger Magdalena Gustafsson.

 

För mer information:

Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad, VB Elnät          0240-876 23

Ytterligare frågor som har inkommit från kunderna till VB Elnät gällande elpriskompensationen.

  •  Vem är berättigad till ersättningen?

Hushållskunder med en elanvändning från 700kWh per månad under perioden december 2021-februari 2022. Det spelar ingen roll om du har ett elhandelsavtal med fast eller rörligt elpris. Det spelar inte heller någon roll om du bor i lägenhet, radhus eller villa, utan det är elanvändningen som styr ersättningen. 

  • Varför kan inte kompensationen utbetalas till bankkonto?

VB Elnät har i dagsläget inte systemstöd för att administrera utbetalningar till bankkonto i stor skala. Den snabbaste alternativet för att administrera elpriskompensationen är därför genom kreditering på elnätsfakturan.

  • Får jag elpriskompensation för mitt fritidshus eller sommarstuga?

Elpriskompensationen utgår från hushåll, inte från person. Så har du två hushåll, till exempel ett radhus och en sommarstuga, så kan du få elpriskompensation för dessa beroende på vilken elanvändning du haft under december, januari och februari. 

  • Vad sker om fakturerad kostnad på min elnätsfaktura är lägre än den elpriskompensation jag ska få?

Då överförs beloppet till nästkommande månads elnätsfaktura. Det kommer tydligt framgå på fakturan hur mycket elpriskompensation man erhållit och vilket belopp som flyttas över till nästa faktura.