Miljösatsning på Craboverket – startar elproduktion

2024-07-03 article_img

Genom den nya ORC–turbinen kommer VB Energi att kunna producera egen el.

Nu kan vi göra el och värme samtidigt. Förut hade vi ingen elproduktion alls. Vi kommer att använda den producerade elen själva för driftel till värmeverket.

Det miljövänliga är att man med små medel kan producera el när det behövs som mest. I och med att de nu producerar kraftvärme, vilket innebär produktionen av både el och värme, kan VB Energi nu titulera sig som kraftvärmeverk. Det är just kraftvärmen som är den stora skillnaden.

Däremot vill Robin Johansson vara tydlig med att det ändå rör sig om en liten elproduktion.

Man ska komma ihåg att det ändå inte är någon storskalig energiproduktion det här.

En traditionell turbin är dyrare och kräver mer av personalen. ORC-turbinen tillverkades av företaget Againity och är mindre och mer effektiv. Den levererades i en container som nu står intill värmeverket. Genom två rör ska värmen transporteras från hetvattenpannan till turbinen. När värmen går genom rören och in i turbinen omvandlas värmen till el, som kan användas både på värmeverket samt exporteras ut till elnätet.

Vi kommer heller inte behöva belasta elnätet som vi gjorde tidigare utan vi kommer att kunna producera all el här. Om det blir överskott av elproduktionen, vilket jag tror att det kommer bli, kommer överskottselen att skickas ut i elnätet.

ORC–turbinen är en del av VB Energis omställning till mer klimatsmarta lösningar.

Det miljövänliga är att man med små medel kan producera el när det behövs som mest.

Idag vill man gärna producera lokal el på väldigt många ställen. Robin Johansson berättar att det är störst behov på vintern. Då är VB Energi bemannat dygnet runt. Nu kommer vintermånaderna underlättas tack vare den nya tekniken.

Robin Johansson berättar att VB Energi har jobbat länge med att utveckla sitt klimatarbete. Till exempel använder de idag enbart fossilfria bränslen.

Vi har en bra grund med fossilfria bränslen.

Nu kan VB Energi titulera sig som kraftvärmeverk. Det betyder att de producerar värme och el.
Bild: Molly Nagy Ekendahl

Bredvid ORC–turbinen finns en hetvattenpanna som ska värma upp turbinen. När den byggdes 1985 eldade man torv i den. Idag drivs den med fossilfria bränslen. Detta menar Robin Johansson ger VB Energi en bra grund för att fortsätta med den gröna omställningen.

Nästa steg var helt enkelt att börja producera egen el. Vilket vi nu ska göra.

I framtiden ser Robin Johansson fler projekt för att ytterligare förbättra klimatarbetet. Bland annat genom spillvärme. Spillvärme är restvärme från industri eller datahall som kan används i fjärrvärmenätet.

Det är många bäckar små när det kommer till hållbar el. Idag vill man gärna producera lokal el på väldigt många ställen.

När det kommer införandet av ORC–turbinen i höst är Robin Johansson optimistisk.

Alla grejer är på plats och den väntas fungera som tänkt.

Artikel källa: Molly Nagy Ekendahl, Fagersta Posten.

Vill du veta mer om vårt arbete med ORC-teknik? Läs mer på BIOENERGI