Ludvikabornas julgranar blir återigen till fjärrvärme och välgörande miljöändamål

2020-12-09

Ludvikaborna uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sorteringskärl senast lördag den 16 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

– De som bor i villa i kommunen ställer ut julgranen bredvid sitt sorteringskärl senast lördag den 16 januari så hämtar vi granarna under söndagen den 17 januari. Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av våra containrar som vi ställer ut på olika platser i kommunen, säger Patrik Hahne Karlsson, driftchef på WBAB.

Länk till Facebook Evenemanget Granreturen 

Flisfesten inställd

Det är tredje året i rad som Granreturen samlar in julgranar i Ludvika kommun. De föregående åren har avslutats med en Flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand. På grund av rådande situation med covid-19 är dock årets Flisfest inställd.

Granreturen skänker tre kronor per insamlad gran

–För varje insamlad gran skänker vi gemensamt tre kronor till ett välgörande miljöändmål här i kommunen. Ju fler granar vi samlar in, desto mer pengar kan vi skänka, berättar Christer Johansson, chef produktion på VB Energi.

Förra året gick bidraget till Stensvedens förskola i Ludvika som använde pengarna till mat och tillbehör till sina höns. Stensvedens förskola jobbar med miljö och natur på flera olika sätt och i  arbetet med barnen vävs hönsen in på ett naturligt sätt.

Sök bidrag för nästa år

De som är intresserade av att söka bidrag för nästa år kan kontakta Aiki Rillo via e-post: aiki.rillo@vbenergi.se eller på telefon 0240-876 33.

Containrarna kommer att finnas på följande platser:

Grängesberg, söndag den 17 januari

Hans Ingels plan vid stationen, cirka kl. 9–10 samt kl. 14–15

Ludvika, söndag den 17 januari

Notgården (parkeringen vid förskolan), cirka kl. 9–10

Högbergsskolan (parkeringen), cirka kl. 10.15–11.15

Folkets hus (parkeringen), cirka kl. 11.30–12.30

Marnäs torg, cirka kl. 13–14

Lasarettet (stora parkeringen), cirka kl. 14.15–15.15

Ytterligare upplysningar lämna av:

Christer Johansson, chef produktion VB Energi, 0240-876 27

Sabine Dahlstedt, tillförordnad återvinningschef WBAB, 0240-309 01

 

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6 procent), Ludvika kommun (28,6 procent) och Fagersta kommun (20,8 procent). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Maserfrakt är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling med verksamhet från 16 kontor i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Bolaget har 165 anställda och sysselsätter 2 300 personer. De har funnits sedan 1939 och fraktar allt från berg- och grusmaterial till paketerade och tempererade varor, gods och industritransporter. www.maserfrakt.se