Ludvika församling får femton tusen kronor när Ludvikabornas julgranar samlas in

2021-12-08

Ludvika församling får femton tusen kronor när Ludvikabornas julgranar samlas in

VB Energi, WBAB, LudvikaHem AB och Maserfrakt AB samarbetar för fjärde året i rad genom Granreturen för att samla in så många julgranar som möjligt i Ludvika kommun.  Granarna återvinns och blir till fjärrvärme. Företagen bidrar med tre kronor per insamlad gran som sedan skänks till välgörande ändamål i kommunen. I år skänker Granreturen hela femton tusen kronor till Svenska kyrkan i Ludvika församling eftersom de gör många betydelsefulla och viktiga insatser till barn och ungdomar i kommunen.

Tillsammans med invånarna i kommunen kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. De insamlade julgranarna flisas och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme. Företagen bidrar med tre kronor per insamlad gran som sedan skänks till välgörande ändamål i kommunen. I år får Ludvika församling femton tusen kronor, pengarna går oavkortat till välgörande ändamål för barn och ungdomar i kommunen.

image.png Vi är så tacksamma för bidraget vi får. Nu har vi möjlighet att erbjuda ytterligare aktiviteter för Ludvikas barn, ungdomar och deras familjer berättar Mari-Louice Lindberg, församlingspedagog i Ludvika församling.

Förutom de femton tusen kronorna som går till Ludvika församling bidrar även Granreturen med tjugo tusen kronor till ungdomarna i Ludvika Hockey som hjälper till att samla in granarna.

Insamling av granarna söndag den 16 januari

De ludvikabor som bor i villa i Ludvika tätort eller Grängesberg uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sorteringskärl senast lördag den 15 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey.

De som bor i villa utanför Ludvika tätort samt de som bor i flerbostadshus i Ludvika och Grängesberg kan lämna sin julgran i en av de containrar som Granreturen ställer ut på olika platser i kommunen under söndagen.

Flisfesten inställd

Det är fjärde året i rad som Granreturen samlar in julgranar i Ludvika kommun. Det första året avslutades med en Flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand. På grund av rådande situation med covid-19 är årets Flisfest inställd.

Sök bidrag för nästa år

Den som är intresserade av att söka bidrag för nästa år kan kontakta Aiki Rillo på telefon
0240-876 33 eller via e-post: aiki.rillo@vbenergi.se.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Christer Johansson, tillförordnad vd på VB Energi, 0240-876 27

Therese Johansson, återvinningschef på WBAB, 0240-309 02

Containrarna kommer att finnas på följande platser:

Grängesberg, söndag den 16 januari

Hans Ingels plan vid stationen, cirka kl. 9.00–10.00 samt kl. 14.00–15.00

Ludvika, söndag den 16 januari

Notgården (parkeringen vid förskolan), cirka kl. 9.00–10.00

Högbergsskolan (parkeringen), cirka kl. 10.30–11.30

Folkets hus (parkeringen), cirka kl. 12.00–13.00

Skuthamn (parkeringen vid badplatsen), cirka kl. 12.00–13.00

Marnäs torg, cirka kl. 13.30–14.30

Lasarettet (stora parkeringen), cirka kl. 15.00–16.00

VB Energi är ett energibolag som har till uppgift att leverera el och värme samt fiber till kunder i främst Ludvika-, Smedjebackens- och Fagersta kommun samt viss försäljning utanför denna region. VB Energi har även entreprenadverksamhet som sköter vattenkraftstationer och dammar åt Västerbergslagens Kraft AB. VB Energi ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. www.vbenergi.se

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Maserfrakt AB är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling med verksamhet från 16 kontor i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Bolaget har 165 anställda och sysselsätter 2 300 personer. De har funnits sedan 1939 och fraktar allt från berg- och grusmaterial till paketerade och tempererade varor, gods och industritransporter. www.maserfrakt.se