Industriområdet Björnmossen i Ludvika värms upp med förnybar fjärrvärme från Västerbergslagens Energi AB

2020-11-25

Fjärrvärmecentral på Björnmossens industriområde.jpg

Det installerade fjärrvärmeanläggningens effektkapacitet är ca 750 kW vilket motsvarar uppvärmning av ca 75 villor. Värmen distribueras med en lägre temperatur än vad som är normalt i våra övriga fjärrvärmesystem, detta för att minska energiförlusterna.

-  Det känns bra att kunna erbjuda detta förnybara uppvärmningsalternativ till företag som etablerat sig i området. Fjärrvärmen produceras med Rapsmetylester, rapsbaserat olja, säger Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi

-  För att få fjärrvärmen i drift så snart som möjligt har vi startat med ett lokalt fjärrvärmenät så kallad ö-drift. Planen är att ansluta nätet till Ludvika fjärrvärmenät. Detta innebär 1,8 km ny fjärrvärmeledning. Det handlar om att bygga hållbar infrastruktur och vi hoppas på fler etableringar i området, tillägger Christer Johansson.

-  Vi på Ludvika Kommun ser mycket positivt på att området förses med förnybar, kostnadseffektiv, driftsäker fjärrvärme, och att VB Energi snabbt kunde fatta beslut om att medverka till värmeförsörjningen i området, säger Erik Odens, Näringslivschef, Ludvika kommun. 

Projektet har blivit möjligt tack vare att Region Dalarna har beställt anslutningen till en ny bussdepå.

-  Vi på Region Dalarna har sedan länge ett gott samarbete med VB Energi om fjärrvärmeleveranser och produktion vid lasarettet i Ludvika. Så vid uppförandet av en ny bussdepå föll det sig naturligt att föra en dialog med VB Energi när vi utredde värmealternativ. Valet blev fjärrvärme då det var fördelaktigt ekonomiskt ur ett livscykelperspektiv (LCC) samt miljömässigt hållbart, säger Jesper Mårtensson, Energisamordnare, Regionfastigheter Region Dalarna.

Ludvikas fjärrvärme är nu helt fossilfri.

För mer information kontakta:

Christer Johansson, Chef Produktion, VB Energi, 0240-876 27