Granreturen

2019-01-08

Tillsammans med innevånarna kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Ludvikaborna uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sopkärl där den sedan hämtas av WBAB. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

- Vår ambition är att samla in minst 3 000 granar. För varje insamlad gran skänker vi gemensamt 3 kronor till ett välgörande miljöändamål här i kommunen, berättar Crister Johansson, Chef Produktion, VB Energi.

- Det är bra för alla och är ett värmande slut på julen. Vi ser det även som en del av kommunal service till våra innevånare, tillägger Maria Sjöberg, Projektledare, LudvikaHem.

- Bilarna som samlar in julgranarna körs på 100% fossilfritt bränsle. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att lämna sin julgran ställer vi även ut containrar på olika platser i kommunen, berättar Ola Nyström, Återvinningschef, WBAB.

De som bor i villa i kommunen ställer ut julgranen bredvid sitt sopkärl på söndagskväll den 13 januari så hämtas granen någon gång mellan den 14 och 17 januari.

Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av de utplacerade containrarna där personal från WBAB finns på plats.  Containrarna kommer att finnas på följande platser:

  • Grängesberg, onsdag 16 januari kl. 16-18

Hans Ingels plan vid stationen

Gruvkontoret vid VBU:s parkering

  • Ludvika, torsdag 17 januari kl. 16-18

Högbergsskolans parkering (Skogsplan)

Parkeringen vid Folkets hus

  • Fredriksberg, torsdag 17 januari kl. 13-18

Lämna din gran på återvinningscentralen

Final av Granreturen 19 januari

Granreturen avslutas med flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand den 19 januari kl. 12-14. På festen presenterar vi utfallet av årets Granretur. De insamlade granarna kommer att flisas av MaserFrakt på plats och vi bjuder på dryck och enklare förtäring.

Ytterligare upplysningar lämna av:

Christer Johansson, VB Energi, Chef Produktion, 0240-876 27

Ola Nyström, WBAB, Återvinningschef, 0240-309 02


WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6%), Ludvika kommun (28,6%) och Fagersta kommun (20.8%). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för innevånarna. www.ludvikahem.se

Ludvika Kommunfastigheter AB vision är att vara "Det bästa fastighetsbolaget" i kontakterna med alla kunder. Ett av de viktigaste målen är att ha nöjda kunder och lokalnyttjare samt förse kunderna med service avseende trygghet, säkerhet och kvalité. I samarbete med Ludvika kommun är målet att kommunens lokaler ska kunna användas ännu mer effektivt. www.ludvikakf.se