Nu är det återigen dags för Granreturen!

2019-12-10

Genom Granreturen kan årets julgranar på ett enkelt och miljöeffektivt sätt återvinnas och samtidigt bidra till en bättre miljö. Boende i Ludvika tätort eller i Grängesberg uppmanas att ställa ut sin julgran vid sitt sopkärl senast lördagen den 11 januari. Granarna hämtas sedan under söndagen av ungdomar från Ludvika Hockey. De insamlade julgranarna flisas senare och omvandlas till energi i form av klimatsmart fjärrvärme.

- Anledningen till att vi i år enbart erbjuder hämtning i Ludvika tätort och i Grängesberg beror på att det förra året fanns så få granar att hämta i ytterområdena i kommunen, berättar Christer Johansson, vd på VB Energi.

Du som bor i villa i centrala Ludvika ställer ut julgranen bredvid sitt sopkärl senast lördag kväll den 11 januari så hämtas granen någon gång under söndagen den 12:e. Ambitionen är att samla in minst 3 000 granar. Boende i lägenhet kan lämna sin julgran i en av de utplacerade containrarna där personal från WBAB finns på plats.  För varje insamlad gran skänks tre kronor till ett välgörande miljöändamål i kommunen.

- Det här är bra för alla och framför allt för miljön. Vi ser det även som en del av en kommunal service till våra invånare, säger Ola Nyström, Återvinningschef, WBAB.

Containrarna kommer att finnas på följande platser:

Grängesberg, söndag 12 januari

Hans Ingels plan vid stationen, ca kl. 9-10 samt ca kl. 14-15

Ludvika, söndag 12 januari

Notgården (parkeringen vid förskolan), ca kl. 9 -10

Högbergsskolan (parkeringen), ca kl. 10 -11

Folkets hus (parkeringen), ca kl. 11 -12

Marnäs torg, ca kl. 13 -14

Lasarettet (stora parkeringen), ca kl. 14 -15 

Final av Granreturen 18 januari

Granreturen avslutas med flisfest för allmänheten vid Väsmanstrand den 18 januari kl. 12-14. På festen presenteras utfallet av årets Granretur. De insamlade granarna kommer att flisas av MaserFrakt på plats och det bjuds på dryck och enklare förtäring.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Christer Johansson, VB Energi, vd, 0240-876 27

Ola Nyström, WBAB, Återvinningschef, 0240-309 02


WBAB är ett driftbolag för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Ludvika och Smedjebackens kommuner. WBAB:s uppdrag är att säkerställa en trygg, serviceinriktad, effektiv och hållbar verksamhet. WBAB har funnits sedan 1 juni 2016. www.wbab.se

VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med placering i Fagersta och Ludvika. Verksamheten med 62 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företaget ägs av Vattenfall (50,6%), Ludvika kommun (28,6%) och Fagersta kommun (20.8%). Vi är genom våra olika verksamheter en viktig aktör för regionens samhällsutveckling. www.vbenergi.se

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill. Ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till att främja bostadsförsörjningen i Ludvika kommun och därvid skapa goda boendemiljöer för invånarna. www.ludvikahem.se

MaserFrakt är ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. www.maserfrakt.se