Fortsatt nära samarbete mellan VB Energi och Mälarenergi

2019-02-07

Det nytecknade avtalet innefattar drift, underhåll och beredskap dygnet runt på de tio kraftverk, med tillhörande dammanläggningar, som Mälarenergi äger i Arbogaåns övre delar i Ljusnarsberg.

Det nytecknade avtalet löper på i tre år, med start den 1:a januari 2019.

- Vi är stolta över att VB Energi har fått förnyat förtroende av Mälarenergi att fortsätta drifta, underhålla och ha beredskap på flera av deras kraftverk och dammanläggningar, säger Malin Wallenberg, VD på VB Energi. Vi är en professionell partner inom skötsel av vattenkraft i Bergslagsregionen och ser fram emot fortsatt samarbete med Mälarenergi, tillägger Malin.

Ett av VB Energis verksamhetsområden är att sköta drift och underhåll på anläggningar tillhörande andra aktörer i energibranschen. En av de största fördelarna med att samla detta inom ett och samma bolag är att kompetens finns samlad i en större drift- och underhållsgrupp. Det blir även positiva effekter med att fler aktörer kan vara med och dela på resurserna vid beredskapstjänst dygnet runt.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Mattias Holmström, Chef Entreprenad, VB Energi, 0240-876 07

VB Energi VB Energi är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 65 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida www.vbenergi.se för ytterligare information.

Mälarenergi är ett bolag som ägs till 100 % av Västerås Stad. Verksamheten består av produktion och distribution av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla och kommunikationslösningar. Verksamhetsområdet är framför allt i Mälardalsregionen och huvudkontoret finns i Västerås.

Bild: Högfors kraftstation