Christer Johansson tillträder som tillförordnad VD för VB Energi och VB Elnät

2019-09-12

Styrelserna i VB Energi och VB Elnät beslutade den 30 augusti att utse Christer Johansson som tillförordnad VD för respektive bolag under perioden 1 september 2019 till och med 29 februari 2020.

– Verksamheterna fungerar väl och detta i kombination med den relativt korta tid det handlar om gjorde styrelserna bedömningen att ge uppdraget till Christer Johansson som redan finns i VB koncernen och kan verksamheten väl efter 23 år i företaget, säger Annika Viklund, styrelseordförande för VB Elnät.

– Det är med stort förtroende som vi har utsett Christer till tillförordnad VD och det känns tryggt att lämna över till Christer som har en gedigen erfarenhet av företagets verksamhet, tillägger Ulrika Jardfelt, styrelseordförande för VB Energi.

– Vi fortsätter att bedriva och utveckla verksamheten enligt fastställda handlingsplaner och uppsatta mål, säger Christer Johansson, tillförordnad VD för VB Energi och VB Elnät

Kontakt för mer information:

Ulrika Jardfelt, Vattenfall AB, 08-739 6025

Christer Johansson, VB Energi, 0240-876 27