Vad innebär att vara ett Great Place to Work

Varje år utvärderar Great Place to Work Sverige organisationer för att ge dem ett mått på arbetskultur och sin insats som arbetsgivare. I undersökningen så bedöms verksamheter på trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Att vara certifierad som ett Great Place to Work är ett synligt bevis på att vi uppfattas som en bra arbetsplats. Certifieringen baseras på Great Place to Work Institutes globala standard och är ett bevis på att de anställda hos oss på VB Energi upplever en mycket hög grad av just trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

GreatPlaceToWork certifikation 2024-2025.pdf

blobid1.png