VB Energi genom tiderna

Verksamheten startade år 1893 i och med att Hellsjöns Kraftstation och kraftlinjen till gruvbrytningen i Grängesberg togs i drift. Kraftstation och kraftledning baserades på Jonas Wenströms patent trefas växelström. Den nya tekniken visade sig fungera utmärkt och innan seklet var till ända hade ett femtiotal system byggts i Sverige enligt denna princip.

Varje kraftstation drev ursprungligen sitt eget elnät och det var först i slutet av 1920-talet som dessa nät anslöts till det framväxande riksnätet.

1907 bildades Vesterdalelfvens Kraft AB, med Grängesbergsbolaget och Stora Kopparbergs Bergslag som ägare till lika delar.

1912 installerades en ny åtta tons transformator i Hällsjön.

1952 togs nya utomhusställverket i Lernbo och Mockfjärd, samt en nybyggd fördelningscentral i Grängesberg i drift.

1970 ombildades gruvbolagets verksamhet till Gränges Kraft, och förvärv skedde av ett antal kraftstationer i Ludvika med omnejd.

1972 köpte Fagersta Kommuns Elverk Fagersta AB:s detaljdistribution i Fagersta och fick cirka 6 300 nya abonnenter.

1979 fick Fagersta Kommuns Elverk i uppdrag av Fagersta Kommun att bygga ut fjärrvärmen i Fagersta tätort. Ett nytt bolag bildades, Fagersta Energiproduktion.

1982 övertogs verksamheten i Ludvika av Vattenfall. Dessutom inleddes ett samarbete mellan Vattenfall och verksamheten i Fagersta

1983 bildades Västerbergslagens Energi AB samt Fagersta Energiproduktion AB.

1999 sammanslagning av Fagersta Energi och Västerbergslagens Energi. VB Värme bildades.

2007 beslutade vi oss för att kommunicera VB Energi som ett namn och varumärke för samtliga verksamheter i företaget.

2017 köptes Västerbergslagens Kraft AB av Ludvika Kommun. VB Energi fortsätter att sköta driften av Västerbergslagens Kraft AB.