VB Energi i siffror

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även viss entreprenadverksamhet.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 227,5 gigawattimmar jämfört med 227,8 gigawattimmar året innan. 

Andelen träbränsle, bioolja, torv och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 96 procent. Andelen fossil olja uppgick till endast 1 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden. 

Nettoomsättningen uppgick till 186,8 miljoner kronor jämfört med 186,2 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 39,6 miljoner kronor vilket är en minskning med 1,2 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.

Investeringarna uppgick till 34,4 miljoner kronor. Huvuddelen av detta avser nyanslutningar samt reinvesteringar och effektiviseringar i befintliga anläggningar. 


Malin WallenbergVerkställande direktör 

VB Energi Årsredovisning 2018.pdf