VB Elförsäljning i siffror

Nettoomsättningen uppgick till 154,0 miljoner kronor jämfört med 131,0 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade med 0,4 miljoner kronor till en vinst på 7,3 miljoner kronor. 

VB Elförsäljning Årsredovisning 2018.pdf