Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Energi AB 2019

Organisationsnummer 556565-6856
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Ulrika Jardfelt
Ordförande, Vattenfall AB

Katarina Ekelund
Vattenfall AB

Björn Svensson
Vattenfall AB

Leif Pettersson
Vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Helena Dykes
Vattenfall AB

Oskar Lindehejd
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Per Nagy (anställd i VB Elnät)
Pertti Palonto (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Aiki Rillo (anställd i VB Energi)
Fredrik Andersson (anställd i VB Energi)

Revisor

Gunilla Andersson
Huvudansvarig, Ernst & Young AB