Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Energi AB

Organisationsnummer 556565-6856
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Lovisa Fricot Norén
Ordförande, Vattenfall AB

Jaana Valberg
Vattenfall AB

Oskar Lindehejd
Vattenfall AB

Leif Pettersson
Vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Tina Enblom
Vattenfall AB

Lennart Gårdman
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Aiki Rillo (anställd i VB Energi)
Ahmed Ouberri (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Per Nagy (anställd i VB Elnät)

Revisorer

Eva Carlsvi
PwC

Anders Rabb
PwC