Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Energi AB

Organisationsnummer 556565-6856
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Lovisa Fricot Norén
Ordförande, Vattenfall AB

Stefano Dell´Orto
Vattenfall AB

Oskar Lindehejd
Vattenfall AB

Leif Pettersson
Vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Vakant
Vattenfall AB

Lennart Gårdman
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Per Nagy (anställd i VB Elnät)
Ahmed Ouberri (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Aiki Rillo (anställd i VB Energi)

Revisor

Eva Carlsvi
Huvudansvarig, PwC