Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Energi AB

Organisationsnummer 556565-6856
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Lovisa Fricot Norén
Ordförande, Vattenfall AB

Jaana Valberg
Vattenfall AB

Kurosh Beradari
Vattenfall AB

Leif Pettersson
Vice ordförande, Ludvika kommun

Åsa-Märta Sjöström
Fagersta kommun

Suppleanter

Tina Enblom
Vattenfall AB

Lennart Gårdman
Vattenfall AB

Torbjörn Tomtlund
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Aiki Rillo (anställd i VB Energi)

Pertti Polonto (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Annelie Söderstedt (anställd i VB Energi)

Revisorer

Johan Tingström
PwC