Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Energi AB 2019

Organisationsnummer 556565-6856
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Ulrika Jardfelt
Ordförande, Vattenfall AB

Katarina Ekelund
Vattenfall AB

Björn Svensson
Vattenfall AB

Leif Pettersson
Vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Helena Dykes
Vattenfall AB

Kurosh Beradari
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Lars Wahlsten (anställd i VB Energi)
Pertti Palonto (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Arne Löv (anställd i VB Elnät)
Fredrik Andersson (anställd i VB Energi)

Revisorer

Christina Hegg
Huvudansvarig, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson
Suppleant, Ernst & Young AB