Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elförsäljning AB

Organisationsnummer 556565-6872

Styrelsen säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Johan Nerfeldt
Ordförande, Vattenfall AB

Anna Johansson
Ledamot, Vattenfall AB

Mats Blomqvist
Ledamot, (anställd VB Energi) Vattenfall AB

Suppleanter

Toni Sunding
Vattenfall AB

Niclas Bergström
Fagersta kommun

Leif Pettersson
Ludvika kommun

Arbetstagarrepresentanter

Det finns inga arbetstagarrepresentanter

Revisorer

Johan Tingström
PwC