Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elförsäljning AB

Organisationsnummer 556565-6872

Styrelsen säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Toni Sundling
Ordförande, Vattenfall AB

Per Kristensen
Ledamot, Vattenfall AB

Christer Larsson
Ledamot, (anställd VB Energi) Vattenfall AB

Suppleanter

Gustav el Rachidi
Fagersta kommun

Torbjörn Tomtlund
Ludvika kommun

Tomas Knutsson
Vattenfall AB

Arbetstagarrepresentanter

Det finns inga arbetstagarrepresentanter

Revisor

Eva Carlsvi
Huvudansvarig, PwC