Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elförsäljning AB 2019

Organisationsnummer 556565-6872

Styrelsen säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Toni Sunding
Ordförande, Vattenfall AB

Tomas Knutsson
Ledamot, Vattenfall AB

Christer Larsson
Ledamot, (anställd VB Energi) Vattenfall AB

Suppleanter

Gustav el Rachidi
Fagersta kommun

Torbjörn Tomtlund
Ludvika kommun

Johan Nerfeldt
Vattenfall AB

Arbetstagarrepresentanter

Det finns inga arbetstagarrepresentanter

Revisor

Gunilla Andersson
Huvudansvarig, Ernst & Young AB