Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elförsäljning AB 2018

Organisationsnummer 556565-6872

Styrelsen säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Toni Sunding
Ordförande, Vattenfall AB

Tomas Knutsson
Ledamot, Vattenfall AB

Christer Larsson
Vice ordförande (anställd i VB Energi), Vattenfall AB

Suppleanter

Gustav el Rachidi
Fagersta kommun

Leif Pettersson
Ludvika kommun

Malin Wahlberg
Vattenfall AB

Arbetstagarrepresentanter

Det finns inga arbetstagarrepresentanter

Revisorer

Christina Hegg
ordinarie, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson
suppleant, Ernst & Young AB