Fjärrvärme

VB Energi har till uppgift att leverera klimatsmart fjärrvärme till kunder i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg. I våra basproduktionsanläggningar, Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg, produceras årligen ca 225 GWh fjärrvärme varav 97 procent av värmen kommer från biobränslen eller återvunnen energi. I Norberg köper vi spillvärme från pelletsfabriken.

Fjärrvärmen konkurrerar främst med skattesubventionerad olja och el hos tillverkande industrier samt värmepumpar och pelletseldning hos fastighetsägarna.