Vad vi står för

Affärsidé

Med våra kunder i fokus och vår samlade kompetens driva en affärsmässig och hållbar energiverksamhet med en öppen dialog. 

Vision

Att vara det självklara valet inom energiområdet och aktivt medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Våra fyra principer

För att vi skall fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner har vi valt fyra principer för vår verksamhet som jag vill lyfta fram: vi är mycket aktiva för att nå våra mål, vi är öppna och samarbetar med olika människor och partners; och vi är också positiva vad gäller framtiden och se lösningar snarare än problem. Och arbetsmiljö och säkerhet kan vi aldrig kompromissa med – detta är en absolut grundläggande princip för oss.