Teckna avtal

Du kan välja att köpa din el från vilket elhandelsföretag du vill. Du kan däremot inte byta elnätbolag, eftersom elnätbolaget har ansvar för ledningarna på just den ort där du bor. Om du väljer att byta elhandelsföretag behöver elnätsbolaget få information om bytet.

Flyttar du och vill ha de elhandelsföretag som du haft tidigare måste du meddela elhandelsföretaget det. Om du inte gör något val är det nätföretagets anvisade elhandelsföretag som kommer att fakturera dig.

VB Elnät är vårt elnätsbolag som ansvarar för elnätet i Ludvika, Fagersta och delar av Smedjebackens kommun.

Bra att tänka på när du tecknar avtal

Se till att ni jämför samma priser, fast pris, rörligt pris eller anvisningspris. Ett fast pris kan ibland verka dyrare om det jämförs med en månad när det rörliga priset var lågt. Ett rörligt pris kan man aldrig veta vad det blir i framtiden och det är ju för tiden framåt du förväntas ingå avtal. Ta reda på alla avgifter som kan tillkomma: Fast avgift, fakturaavgift m.m - avgift som kan verka liten när dem är uträknade per dag men gör en avsevärt högre avgift per år än man har tänkt sig.

Kontrollera om du redan har ett fast avtal. Har du ett fast avtal med VB Energi eller någon annan elleverantör är avtalet bindande. Tänk på att om du vill bryta avtalet måste du betala en lösen. Har du t ex ett fastpris avtal hos oss där avtalspriset är 41 öre/kWh, 1 år kvar på avtalsperioden och en årsförbrukning på 10 000 kWh, blir lösenavgiften 877 kr. Har du avtal med VB Energi har du information om din gällande avtalsperiod på fakturan.

Ångerrätt på 14 dagar har du alltid om du tecknar avtal vid telefonförsäljning. Ångerrätten börjar gälla från den dagen du tecknar avtalet. Kontrollera alltid vad det står om ångerrätten i avtalet innan du skriver på eller säger ja. Om du ångrar dig ska du kontakta bolaget som har registrerat dig som kund och förklara att du ångrat dig.

Sär aldrig JA till något du känner dig osäker på.

Har du frågor eller funderingar eller känner dig osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-98 70 00.