Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Vad händer när mitt elavtal löper ut?

2,5 månad innan ditt elavtal går ut får du information om detta från oss. 

Ca sex veckor innan elavtalet går ut skickar vi till dig ett avtalserbjudande om att teckna nytt elavtal och vilka priser vi erbjuder för det nya elavtalet. Om du inte gör något när du får avtalserbjudandet förnyas ditt elavtal automatiskt med en ny 1-årsperiod enligt det pris som framgår i avtalserbjudandet.