Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Vad händer när mitt elavtal löper ut?

Information om när avtalet löper ut skickas ut 90-60 dagar innan avtalstidens slutdatum

Ca sex veckor innan elavtalet går ut skickar vi till dig ett avtalserbjudande om att teckna nytt elavtal och vilka priser vi erbjuder för det nya elavtalet. Om du inte gör något när du får avtalserbjudandet förnyas ditt elavtal automatiskt med en ny 1-årsperiod enligt det pris som framgår i avtalserbjudandet.