Vad är överföringsavgift?

Vad är överföringsavgift?

En avgift (öre/kWh) som nätbolaget tar ut. Den baseras på det antal kilowattimmar du förbrukat och beloppet varierar därför varje månad.