Vad är det för skillnad mellan rörligt pris och anvisningspris?

Vad är det för skillnad mellan rörligt pris och anvisningspris?

Rörligt pris är ett avtalspris som följer utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool och som fastställs i efterhand varje månad. Anvisningspris är det pris du får om du inte aktivt väljer ett avtalspris. Anvisningspriset är ett trögrörligt pris som följer marknaden i stort. Kan justeras med 2 månaders varsel.