Jag ska flytta, hur gör jag?

Jag ska flytta, hur gör jag?

Vi behöver din anmälan minst fjorton dagar i förväg. Om du inte anmäler din utflyttning i tid står du som betalningsansvarig för din gamla bostad fram till dess flytten har registrerats och elmätaren har lästs av. För att göra en flyttanmälan kan du antingen ringa vår kundservice eller göra anmälan här på vår hemsida. Det är viktigt för oss att veta vem som tar över anläggningen. Får vi inte reda på det kan elen stängas av och detta innebär att den som flyttar in efter dig blir lidande. Kom också ihåg att meddela om du vill ha el på din nya adress.