Hur går det till att byta elhandelsföretag?

Hur går det till att byta elhandelsföretag?

Bytet hanteras av det nya elhandelsföretaget, som sedan kontaktar ditt elnätbolag senast den 15:e i månaden för att det  nya avtalet ska kunna börja gälla den 1:a i nästkommande månad. Bytet sker alltid den 1:a i månaden.