Hur fungerar det med elen/räkningarna när det blir ett dödsbo?

Hur fungerar det med elen/räkningarna när det blir ett dödsbo?

Om det finns pengar i dödsboet ska man betala elräkningarna via bankernas rutiner för dödsbobetalningar.

Den som förbrukar elen ska stå för avtalet, så fortsätter maka/make/sambo att bo kvar bör avtalet skrivas över på den efterlevande.