Hur vet ni vad som förbrukar mest i mitt hem?

Hur vet ni vad som förbrukar mest i mitt hem?

Detta är uppskattade värden som baseras på data från Energimyndigheten och energiexperter. Detta är för att ge dig en ungefärlig bild över vad som troligen drar mest i ditt hem.