Krav som ISO 14001-standarden ställer

ISO 14001 är en internationell standard som fastställdes 1996. (En revidering av såväl 14001 som 14004 pågår). Vad gäller en miljöstandard kan man säga att dess uppgift är att underlätta och effektivisera organisationers och företags miljöarbete. De övergripande syftena med en miljöstandard är att:

  • den ska vara ett hjälpmedel för att se till att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt
  • säkerställa att miljöarbetet genom ständiga förbättringar leder till att företagets totala miljöbelastning minskar
  • säkerställa att företagsledningen har god kontroll över miljöarbetets utveckling både vad gäller resultat och kostnader.