Varifrån kommer fjärrvärmen i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg?

Varifrån kommer fjärrvärmen i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg?

Fjärrvärmen produceras på tre orter. Ett av värmeverken ligger i Fagerstas norra del och kallas Craboverket. I Ludvika kommer fjärrvärmen från Lyviksverket som är placerat intill sjön Väsman en kilometer sydväst om Ludvika centrum. En mindre biobränsleanläggning levererar fjärrvärme i Grängesberg och på området Skackelbacken. I Norberg köper vi värmen av Scandbio som ligger i Spännarhyttan i Norberg.