Strömavbrott

Strömavbrott

Vid strömavbrott längre än 4 timmar kompenserar vi dig med 500 kronor om du har ett säkringsabonnemang (16-63A).

Om du har ett effektabonnemang (>80A) kompenserar vi dig med 4 procent av den beräknade årliga elnätskostnaden (exklusive energiskatt), eller lägst 500 kronor.

Kompensationen regleras automatiskt på en kommande elnätsfaktura. Är strömavbrottet längre än 12 timmar betalar vi istället ut avbrottsersättning enligt lag.