Spänningsnivå

Spänningsnivå

Om du upplever att du inte har rätt spänningsnivå så kontaktar du oss. Vi utreder om matningsspänningen håller god kvalitet enligt föreskriften EIFS 2023:3, där matningsspänningen 230V får variera ±10 % (207–253V).

När vi konstaterat att du inte har rätt spänningsnivå, behöver du inte betala någon fast abonnemangsavgift för perioden från din anmälan tills vi åtgärdat spänningsnivån. Kompensationen förutsätter att du har ett säkringsabonnemang (16-63A) och att du inte överskridit ditt abonnemang. Det förutsätter också att du varit behjälplig med information för utredningen och att problemet inte har orsakats av din utrustning, som ska vara CE-märkt.