Elanslutning

Elanslutning

När du vill beställa en ny elanslutning, eller ändra en befintlig, hjälper vi dig att hitta den bästa tekniska lösningen utifrån ditt behov.

Under arbetets gång informerar vi din elinstallatör vilket datum ni kan förvänta er att vi är klara med vårt arbete till din tomtgräns. Om vi inte håller det utlovade datumet för din nya elanslutning (16-63A) kompenserar vi dig genom att reducera anslutningsavgiften på din faktura, med 10 procent.