Vad ingår i elpriset

Vad ingår i elpriset?

Elpris - den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig. 

Elnätsavgift - en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. 

Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.