När får jag avbrottsersättning?

När får jag avbrottsersättning?

Vi ersätter dig med 500 kr redan efter 4 timmars elavbrott, det är vårt kundlöfte!. Skulle avbrottstiden bli över 12 timmar gäller lagstadgad avbrottsersättning. Den beräknas genom en procentsats på din elnätskostnad och beror av längden på avbrottet, minimibeloppet är 1000 kr. Ingen särskild anmälan behövs i normalfallet utan ersättningen utbetalas genom avdrag på din faktura inom 6 månader. Har du drabbats av ett längre avbrott utan att ha fått avbrottsersättning har du två år på dig att göra anspråk på ersättningen. Läs mer om villkoren för avbrottsersättning.