Kan jag få hjälp med att fälla träd som står nära en kraftledning?

Kan jag få hjälp med att fälla träd som står nära en kraftledning?

Fäller du ett träd och det faller på elledningen kan du bli skyldig att betala skadestånd. Ta därför kontakt med oss innan du fäller ett träd i anslutning till en elledning. Vi hjälper till att såga ner träd som står nära ledningar, om vi bedömer det befogat. Kontakta vår driftcentral på 020-98 70 00 så berättar vi mer om vilka förutsättningar som gäller.